Aggressive angiomyxoma of the vulva: A case report
Kyoung-A Lee, Jung-Won Seo, Na-Ra Yoon, Jeong-Won Lee, Byoung-Gie Kim, Duk-Soo Bae
Obstet Gynecol Sci. 2014;57(2):164-167.   Published online 2014 Mar 15     DOI: https://doi.org/10.5468/ogs.2014.57.2.164
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Aggressive Angiomyxoma of the Vulva: Which Is the Best Management Strategy? Description of a Case Report and Review of Literature of the Last Ten Years
Ferdinando Antonio Gulino, Marianna Gulisano, Carla Ettore, Alexandra Giorlandino, Emanuele Russo, Giuseppe Ettore
Journal of Clinical Medicine.2023; 12(5): 1726.     CrossRef
Aggressive angiomyxoma of the pelvis and abdominal wall: Dramatic response to chemical ablation therapy
Liu Li, He Chuang, Liu He-Nan, Li Dong-Yuan, Liang Qing-Hua, Li Wei, Li Liang-Shan, Li Ting-Yuan, Huang Xue-Quan
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Cytodiagnosis of multilobulated aggressive angiomyxoma clinically mimicking sarcoma – A case report
Neeharika Phukan, Junu Devi
Indian Journal of Pathology and Oncology.2023; 10(1): 76.     CrossRef
Second recurrence of aggressive vulvar angiomyxoma: a case report
Soheila Aminimoghaddam, Niloufar Sarchami, Sarah Sadat Mahboub
Journal of International Medical Research.2023;[Epub]     CrossRef
Radiologic imaging findings of pelvic aggressive angiomyxoma correlated with surgical and pathological features
Mehmet Cingoz, Ali Kilic, Aylin Acar, İlkay Tosun, Direnc Ozlem Aksoy, Eda Cingoz
Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine.2021;[Epub]     CrossRef
Incidental para-ureteral aggressive angiomyxoma: a rare case report and literature review
Ming Liu, Ting-Shuai Zhai, Xiao-Feng Zhao, Li-Jin Feng, Xin-Sheng Lyu, Lan-Ting Hu, Zheng-Xin Wang, Wei-Guo Ma, Jian Zhang, Xiao Chen, Bin-Jie Su, Xu-Dong Yao, Jing-Yi Lu, Lin Ye
BMC Urology.2020;[Epub]     CrossRef
NovelHMGA2-YAP1fusion gene in aggressive angiomyxoma
Mee-young Lee, Brandon da Silva, Daniel C Ramirez, Robert G Maki
BMJ Case Reports.2019; 12(5): e227475.     CrossRef
Aggressive angiomyxoma: case report and review of the literature
John C. Benson, Scott Gilles, Tina Sanghvi, James Boyum, Eric Niendorf
Radiology Case Reports.2016; 11(4): 332.     CrossRef