Survival outcomes and toxicity of intraoperative intraperitoneal chemotherapy in advanced epithelial ovarian cancer
Ji-Young Yoon, Yu-Jin Koo, Mi-Jung Kim, Tae-Jin Kim, Kyung-Taek Lim, Ki-Heon Lee
Obstet Gynecol Sci. 2014;57(6):484-491.   Published online 2014 Nov 20     DOI: https://doi.org/10.5468/ogs.2014.57.6.484
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Malnutrition Identified by the Nutritional Risk Index and Poor Prognosis in Advanced Epithelial Ovarian Carcinoma
Ga Won Yim, Kyung Jin Eoh, Sang Wun Kim, Eun Ji Nam, Young Tae Kim
Nutrition and Cancer.2016; 68(5): 772.     CrossRef
Hyperthermic Intraperitoneal Perfusion Chemotherapy and Cytoreductive Surgery for Controlling Malignant Ascites From Ovarian Cancer
Mingchen Ba, Hui Long, Xiangliang Zhang, Yunqiang Tang, Yinbing Wu, Shuai Wang, Zhaofei Yan, Bohuo Zhang, Shuzhong Cui
International Journal of Gynecologic Cancer.2016; 26(9): 1571.     CrossRef