Promising treatment results of adjuvant chemotherapy following radical hysterectomy for intermediate risk stage 1B cervical cancer
Tae Yeon Lee, Yi Jo Jeung, Chun Jun Lee, Heung Yeol Kim, Sung Han Kim, Won Gyu Kim
Obstet Gynecol Sci. 2013;56(1):15-21.   Published online 2013 Jan 9     DOI: https://doi.org/10.5468/OGS.2013.56.1.15
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Impact of different postoperative adjuvant therapies on the survival of early‐stage cervical cancer patients with one intermediate‐risk factor: A multicenter study of 14 years
Yanna Ye, Zhiqiang Li, Shan Kang, Xuemei Zhan, Yi Zhang, Yan Xu, Weili Li, Jinghe Lang, Ping Liu, Chunlin Chen
Journal of Obstetrics and Gynaecology Research.2023; 49(6): 1579.     CrossRef
The prognosis of “sandwich” mode of postoperative chemotherapy and radiation in patients with locally advanced cervical cancer
Yuning Geng, Ming Wang, Shuli Yang, Hui Zhao, Yumei Wu
Journal of Obstetrics and Gynaecology Research.2022; 48(1): 215.     CrossRef
Is Adjuvant Therapy Necessary for Patients with Intermediate-Risk Cervical Cancer after Open Radical Hysterectomy?
Hideaki Yahata, Kenzo Sonoda, Shusaku Inoue, Nobuko Yasutake, Keisuke Kodama, Hiroshi Yagi, Masafumi Yasunaga, Tatsuhiro Ohgami, Ichiro Onoyama, Eisuke Kaneki, Kaoru Okugawa, Kazuo Asanoma, Kiyoko Kato
Oncology.2020; 98(12): 853.     CrossRef
Postoperative adjuvant chemotherapy combined with intracavitary brachytherapy achieved the equivalent survival compared with concurrent chemoradiotherapy in cervical cancer patients with intermediate-risk
Hao Yu, Linlin Zhang, Dapeng Li, Naifu Liu, Yueju Yin, Lu Zhang, Lingqin Yuan, Ming Liu, Xiugui Sheng
Japanese Journal of Clinical Oncology.2019; 49(8): 714.     CrossRef
Oncologic outcomes of adjuvant chemotherapy alone after radical surgery for stage IB–IIA cervical cancer patients
Kwang-Beom Lee, Young Saing Kim, Jong-Min Lee
Journal of Gynecologic Oncology.2018;[Epub]     CrossRef
Effectiveness of adjuvant systemic chemotherapy for intermediate-risk stage IB cervical cancer
Koji Matsuo, Muneaki Shimada, Harushige Yokota, Toyomi Satoh, Hidetaka Katabuchi, Shoji Kodama, Hiroshi Sasaki, Noriomi Matsumura, Mikio Mikami, Toru Sugiyama
Oncotarget.2017; 8(63): 106866.     CrossRef
Successful delivery after abdominal radical trachelectomy followed by adjuvant chemotherapy for advanced invasive uterine cervical cancer: a case report and literature review
Tetsuro Hanada, Natsuki Tsuji, Hiromi Miyata, Daisuke Kadogami, Koji Seo, Mari Deguchi, Rumiko Yamamoto, Yusuke Butsuhara, Tomoatsu Jimi, Yuki Kozono, Shuichiro Iwami, Koichi Terakawa, Tadayoshi Nagano
International Cancer Conference Journal.2016; 5(1): 9.     CrossRef
Postoperative chemoradiotherapy versus radiotherapy alone for cervical cancer: A systematic review and meta-analysis
Jialin Yang, Jun Yin, Gaoshu Yan, Dandan Huang, Jichuan Wang
Journal of Obstetrics and Gynaecology.2016; 36(5): 641.     CrossRef
Chemotherapy versus radiotherapy for FIGO stages IB1 and IIA1 cervical carcinoma patients with postoperative isolated deep stromal invasion: a retrospective study
Lei Li, XiaoYan Song, RuoNan Liu, Nan Li, Ye Zhang, Yan Cheng, HongTu Chao, LiYing Wang
BMC Cancer.2016;[Epub]     CrossRef
Flavonol and imidazole derivatives block HPV16 E6 activities and reactivate apoptotic pathways in HPV+ cells
C-H Yuan, M Filippova, J L Krstenansky, P J Duerksen-Hughes
Cell Death & Disease.2016; 7(1): e2060.     CrossRef
NR2F6 Expression Correlates with Pelvic Lymph Node Metastasis and Poor Prognosis in Early-Stage Cervical Cancer
Chunhao Niu, Xiaoying Sun, Weijing Zhang, Han Li, Liqun Xu, Jun Li, Benke Xu, Yanna Zhang
International Journal of Molecular Sciences.2016; 17(10): 1694.     CrossRef
Effects of chemotherapy on patients with recurrent cervical cancer previously treated with concurrent chemoradiotherapy: a retrospective multicenter survey in Japan
Hideki Tokunaga, Toru Nakanishi, Takashi Iwata, Daisuke Aoki, Toshiaki Saito, Satoru Nagase, Fumiaki Takahashi, Nobuo Yaegashi, Yoh Watanabe
International Journal of Clinical Oncology.2015; 20(3): 561.     CrossRef
Randomized phase III trial of radiotherapy or chemoradiotherapy with topotecan and cisplatin in intermediate-risk cervical cancer patients after radical hysterectomy
Wenze Sun, Tao Wang, Fan Shi, Jiquan Wang, Juan Wang, Beina Hui, Yingbing Zhang, Jinli Lu, Hongwei Chen, Zi Liu
BMC Cancer.2015;[Epub]     CrossRef
Success Factors of Laparoscopic Nerve-sparing Radical Hysterectomy for Preserving Bladder Function in Patients with Cervical Cancer: A Protocol-Based Prospective Cohort Study
Hee Seung Kim, Tae Hun Kim, Dong Hoon Suh, Sang Youn Kim, Min A. Kim, Chang Wook Jeong, Kyoung Sup Hong, Yong Sang Song
Annals of Surgical Oncology.2015; 22(6): 1987.     CrossRef
Surgical Outcomes of Robotic Radical Hysterectomy Using Three Robotic Arms versus Conventional Multiport Laparoscopy in Patients with Cervical Cancer
Ga Won Yim, Sang Wun Kim, Eun Ji Nam, Sunghoon Kim, Hee Jung Kim, Young Tae Kim
Yonsei Medical Journal.2014; 55(5): 1222.     CrossRef